OŠ Bora Stanković, Beograd, Banjica, Paunova 19a
Video
Video
Kontakt

Kontakt

Razvojni centar
EXPRESSIVA

OŠ Bora Stanković

Beograd, Paunova 19a

tel: 064 128 2301

Naš tim čine:

Nataša LabovićDipl.Defektolog-logoped, specijalista rehabilitacije i socioterapije. Svoje  radno iskustvo je sticala u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” i u Domu zdravlja Beograd. Od 2014. godine je na funkciji predsednika Udruženja logopeda Srbije i predsednik je organizacionog odbora II Kongresa logopeda Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se od 15.-17.maja održati u Beogradu. Aktivni je stručni saradnik i edukator Udruženja “Roditelj” i Udruženja “Hrabro srce”. Stručne konsultativne saradnje ostvarila je sa pojedinim predškolskim ustanovama, Centrom za porodični i hraniteljski smeštaj i drugim privatnim kabinetima. Autor je više desetina naučnih i stručnih radova, saradnik internet portala i magazina. U pripremi za štampu je knjiga pesama namenjena deci sa govorno-jezičkim poteškoćama.

Saradnici konsultanti:

Milena Anđelkov – Dipl.defektolog-logoped, doktorant biološke genetike. Član nadzornog odbora Udruženja logopeda Srbije. Radi u Domu zdravlja Beograd.

Alma Anđelković – Dipl.defektolog-oligofrenolog, spec. edukator. Radi u spec.školi “Novi Beograd”.

Ivana Kosovac – Master def.logoped. Reedukator psihomotorike.