TC "Banjica" I sprat, lok.141, Beograd, Paunova 24
Video
Video
Preporučujemo

Video

Kontakt

Kontakt

Razvojni centar
EXPRESSIVA

TC Banjica, I sprat, lok.141

Beograd, Paunova 24

tel: 064 128 2301

Naš tim čine:

Nataša LabovićDipl.Defektolog-logoped, specijalista rehabilitacije i socioterapije. Svoje  radno iskustvo je sticala u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” i u Domu zdravlja Beograd. Od 2014. godine je na funkciji predsednika Udruženja logopeda Srbije i predsednik je organizacionog odbora II Kongresa logopeda Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se od 15.-17.maja održati u Beogradu. Aktivni je stručni saradnik i edukator Udruženja “Roditelj” i Udruženja “Hrabro srce”. Stručne konsultativne saradnje ostvarila je sa pojedinim predškolskim ustanovama, Centrom za porodični i hraniteljski smeštaj i drugim privatnim kabinetima. Autor je više desetina naučnih i stručnih radova, saradnik internet portala i magazina. Autor je knjige logopedskih pesama “Vesna i cipela tesna” izdavač “Laguna-Beograd” namenjene roditeljima, logopedima, vaspitačima i vima onima koji rade sa decom.

Saradnici konsultanti:

Borka Nikolić – Master logoped.
Nevena Duletić 
– Dipl. logoped. Reedukator psihomotorike.
Milena Anđelkov
– Dipl.defektolog-logoped, doktorant biološke genetike. Član nadzornog odbora Udruženja logopeda Srbije. Radi u Domu zdravlja Beograd.

Alma Anđelković – Dipl.defektolog-oligofrenolog, spec. edukator. Radi u spec.školi “Novi Beograd”.